Đề cương ôn thi kết thúc môn y dược K8

Ngày 10/10/2016

Đề cương chi tiết kết thúc môn

 

Đề cương chi tiết kết thúc môn : Kiểm soát nhiễm khuẩn; Tiếng anh chuyên ngành ; Đảm bảo chất lượng thuốc.. để chuẩn bị cho công tác thi kết thúc môn  học. Chúc các em ôn thi tốt đẹp. Tải đề cương ( tại đây)

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Chát với chúng tôi